Viestintätoimikunta

 

Viestintätoimikunta koostuu viestintämestarista, pajavastaavasta, viestintäkisälleistä ja valokuvaajista.

Toimikunnan tehtävänä on suorittaa yleisiä viestintään liittyviä toimia: viikottainen viikkokirje jäsenille, webin ylläpito, kiltahuoneen tietotekniikka, killan toiminnan dokumentointi valokuvin jne. Lisäksi pajavastaava ylläpitää killan elektroniikkapajaa.

Jos sinulla on kysyttävää toimikunnasta/toimikunnan tehtävistä, ota yhteyttä sik-vtmk(miu)list.ayy.fi.