Kilta - mikä se on?

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry on Otaniemen toiseksi suurin kilta yli 900 jäsenellään. Killan jäsenistö koostuu lähes täysin Sähkötekniikan korkeakoulun (ELEC) opiskelijoista. Korkeakoulun opiskelijoista kiltaan kuuluu ensisijaisesti elektroniikan ja sähkötekniikan sekä tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmissa opiskelevat.

Sähköinsinööriklubin tuore puheenjohtaja lausahti klubin ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa 16. helmikuuta 1921:

Koska klubi nyt ensi kerran kokoontuu, niin pyydän lausua toivomuksena, että klubin jäsenillä aina tulisi olemaan hauskaa, että toverielämä kukoistaisi ja että myös sähkötekniikkaa klubissa harrastettaisiin.

Vaikka ajat ovat muuttuneet, klubi on muuttunut killaksi ja jäsenmäärä kasvanut alkuajoista valtavasti, ohjaavat nämä kolme asiaa edelleen killan toimintaa.

Vastapainoa opiskelulle

Hauskanpitoa kilta järjestää erilaisten juhlien ja saunailtojen muodossa. Tähän voitaneen lukea myös killan järjestämät erilaiset urheilu- ja kulttuuritilaisuudet, joiden määrä onkin viime aikoina ollut huimassa kasvussa. Sitseistä seinäkiipeilyyn, lauluilloista oopperaan. Valinnanvaraa on, joten tapahtumakalenterin aktiivisella seuraamisella saattaa olla hyvinkin miellyttäviä seuraamuksia. Voit myös itse järjestää mieleisesi tapahtuman killan tukemana, tai ehdottaa sitä killan ohjelmatoimikunnalle.

Toverielämää

On aika lailla vaikeaa olla löytämättä ystäviä ja kavereita killan toimintaan osallistumalla. Suuri osa elämän tärkeistä ihmissuhteista luodaan juuri opiskeluaikana, joten kannattaa olla aktiivinen. Kilta yhdistää luontevalla tavalla eri puolilta Suomea opiskelemaan tulevat teekkarit.

Sähkötekniikkaa

ELEC-korkeakoulusta löytyy melkoinen määrä laitoksia ja pääaineita. Killan yhtenä tärkeänä tehtävänä on tukea jäsentensä opintoja sekä hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa niin osastolla kuin koko korkeakoulunkin tasolla. Varsinaisiin opintoihin ja opiskeluun liittyvien asioiden kehittämiseen keskittyvät killan opintotoimikunta sekä hallinnon opiskelijaedustajat. Tämän lisäksi kilta järjestää erilaisia excursioita ja yritysvierailuja. Myös killan oma elektroniikkapaja mahdollistaa omatoimisen sähköön ja elektroniikkaan tutustumisen.