Hallituksen kuulumiset

5.9.2022

Ilmoitusasiat

Orientaatioviikko oli.

Akateeminen vuosi on alkanut.

Sofian auto on rikki. Mikon auto on likainen.

Sakke sai sakot.

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Orientaatioviikolla oltu ottamassa vastaan uusia opiskelijoita ja auttamassa järjestelyissä. SIK x AE x MK kokous sovittu 12.9.

Rahteeri:

Rahastonhoitaja: Ei uusia kuulumisia.

Sihteeri: Ei uusia kuulumisia.

FTMK: Orientaatioviikko takana, meni huikeasti, kiitos kaikille avusta. Ensimmäinen fuksimaili kirjotettu. FXQ:ta työstetty. Ajateltiin pitää kipparipäivystystä kiltiksellä tiistaisin klo 16-18 nii dibs toimisto noina aikoina jos käy (fukseilla saattaa olla jotain henkilökohtaista kysyttävää tai voi tulla suorittaa tutustumisii).

ISOvastaava: ISOt jaksoivat mainiosti opastaa fukseja ja auttaa koko viikon ajan. Fuksisitsien vastuuexceliä työstetty.

HVTMK: Vaellus oli ja hyvin meni. Pollailtu hvtmk kokousta chätissä.

OPTMK: Opintovastaavat kokoustaa torstaina. Tänään defa-vierailu. Ensi viikolla abimarkkinoijat menevät böhisemään. Opintokysely etenee.

OTMK: Kaukkarit sujuivat loistavasti! OTMK kokoustaa tällä viikolla ja perjantaina vuosikurssisitsit 19 ja 20 fukseille. Rottailusitsejä ja syyssitsejä edistetty.

TTMK: Ei uusia kuulumisia.

UTMK: Orientaatioviikko done ja hyvin meni, kv-fuksit on killan puolella otettu tosi onnistuneesti huomioon! Koulun kanssa ollut hieman kommunikaatio-ongelmia, mistä laitetaan palautetta. Ensi viikolla ELEC Welcome Sauna ja sitä seuraavalla ELEC International Fuksisitsit.

YTMK: Haalarigaala takana, meni hyvin. Yksi firma päätti jättää tulematta. Pari yhteistyötä työn alla.

Hallintoasiat

Valittiin Tommi Oinonen ja Iikka Huttu edustajiksi Automaatio- ja systeemitekniikan killan vuosijuhlille.

Kysytään toimihenkilöitä Tutti ry:n vuosijuhlille.

Talousasiat

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset.

Muut esille tulevat asia

Mökämasiinalle on TEKin 200€ sponsorointi. Tuolla rahalla voisi ostaa esimerkiksi mikrofonit ja mikserin, joita on aikaisemmin lainattu Audiopolilta.

Toimarivirkistys vietetään 23.9.

Keskusteltiin saunalautan etenemisestä. Etenee hitaasti.

Tällä hetkellä Eskolla on Mobilepay -käyttäjä ja Sakella ja Eerolla Kide.app -käyttäjä. Mikäli muut hallituksen jäsenet haluavat käyttöoikeudet, asiasta voidaan keskustella.

Fuksisitsien vastuualueet jaettu. Pidetään suunnittelukokous myöhemmin.

Toimarimessut järjestetään 11.10. Otakaari 20 on varattu. Eri toimikunnat pitävät omat kojunsa.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 13.9. klo 18.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Jos tulee kysyttävää, niin ota ihmeessä yhteyttä hallitukseen: hallitus@sahkoinsinoorikilta.fi