ProSIK ansiomerkit

Potentiaalin Tasauksessa myönnettiin ProSIK ansiomerkit seuraaville henkilöille

Erna Virtanen

Tämä henkilö on osoittanut rakkauttaan kiltaa kohtaan monta vuotta, monessa eri roolissa. Hänet tunnetaan henkilönä, joka varmasti auttaa jokaista kiltalaista minkä vain tapahtuman suunnittelemisessa ja järjestämisessä. Tapahtumanjärjestäjän uraa hän lähtikin luomaan jo fuksivuonna hupitoimikunnassa. Kahden hupitoimikuntavuoden jälkeen niin, hallitushommat, kuin tapahtumatkin kiinnostivat edelleen ja tämä kiltalainen otti vastuulleen fuksikasvatuksen kipparin roolissa. Fuksien silmissä kaikki hänen ja kippariparinsa järjestämät tapahtumat, sujuivat saumattomasti ja uhkuivat rakkautta kiltaa ja teekkariutta kohtaan. Tätä henkilöä voidaankin pitää tärkeänä teekkariuden merkityksen ylläpitäjänä ja edistäjänä.

Hallitusvuosien jälkeenkin rakkaus tapahtumakulttuuria kohtaan oli edelleen suurta, ja hänen suurella panostuksellaan toteutuivat niin monet sitsit kuin myös Potentiaalin Tasaus 98. Kun pandemia pakotti Potentiaalin Tasaus 100:n siirron vuodella eteenpäin, otti hän vastuulleen SIK100-toimikunnan, ja näin ollen tämän henkilön kädenjälki näkyy suuresti myös tänään tässä juhlassa.

Kokonaisuudessaan, tämä kiltalainen tunnetaan kiltaa rakastavana ja kaikkia auttavana persoonana, joka on ollut järjestämässä monia teekkarihenkeä nostattavia tapahtumia. Hänen kädenjälkeään on voinut nähdä konkreettisesti myös muualla, kuten Sössön taitossa ja monissa visuaalisissa projekteissa useana vuonna. Henkilön rakkaudesta kiltaa kohtaan ei ole kysymystäkään.

Tuukka Syrjänen

Tämä kiltalainen on kiltaan liittymisestään asti tunnettu kaikille ystävällisenä kaverina ja ahkerana työmuurahaisena monenlaisten kiltahommien parissa. Tämän kaverin kilta-CV pitää sisällään toinen toistaan värikkäämpiä rooleja, joista useamman kohdalla hän on ollut ensimmäinen laatuaan. Tästä syystä hän onkin saanut maineen killan uudistajana. Yhteistä hänen tekemisilleen killassa on ollut se, että niin isommat kuin pienemmätkin hommat, on tehty suurella sydämellä tarkasti alusta loppuun asti.

Erilaisissa kiltaviroissaan tämä henkilö on pelotta luonut uusia sujuvampia käytäntöjä ja työkaluja antamatta muutosvastarinnan lannistaa itseään. Hallituksen puheenjohtajana hänen on kuvailtu onnistuneen hienosti muiden hallituslaisten tukemisessa ja kannustamisessa.

Hallituspestien jälkeenkin, hän tarttui killan sääntöjen ja käytäntöjen uudistamiseen valtuuston lakkauttamisen muodossa, ja lähti lisäksi vielä kehittämään uusia toimintatapoja kiltakokoukselle ja uudenlaiselle päätöksenteolle. Hänen ennakkoluuloton ja ansiokas toimintansa killassa tulee näkymään vielä monille tuleville kiltasukupolville.