Hallituksen kuulumiset

4.10.2022

Ilmoitusasiat

Kallefestit oli. Sunnuntaina on SIK-KIK-sitsit. Lakit on laskettu.

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Göteborgissa edustettu. Kiltasopparista kokoustettu.

Rahteeri:

Rahastonhoitaja: Yliopisto ei vielä allekirjoittanut uutta sopparia joka mahdollistaisi jäsenien osoitetietojen jaon. Pitäisi tulla tällä viikolla, kun ovat varmistaneet sisun tietosuojaan liittyviä asioita.

Sihteeri: Ei uusia kuulumisia.

FTMK: FXQ:ta työstetty ja tutustumiset alotettu.

ISOvastaava: Suunniteltu ISO Gameshow-iltaa.

HVTMK: Liikunta-asioita mietitty ja päästäisiin jo nyt mukan KIKn liikuntavuoroihin 14€/h

OPTMK: Fuksiproffabuffa oli. Torstaina kokous opintokyselyistä

OTMK: Oli rottailusitsit, meni hyvin. OTMK virkistäytyi Rushissa. Sunnuntaina SIK-KIK-sitsit.

TTMK: Selvittelen tilaa sik-laneille.

UTMK: Ulkosuhteita ylläpidetty. Norjan vujukutsu ei saapunut perille asti.

YTMK: Excuja lyöty kalenteriin.

Hallintoasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia.

Valittiin Visa Kurvi ja Niilo Ojala edustamaan Sätkyn vuosijuhlille.

Talousasiat

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset.

Muut esille tulevat asia

Pidetään hopeisten ansiomerkkien työryhmäkokous 17.10. klo 18. Mietitään siihen mennessä ehdotettavia

Sähköpäivien bussi on varattu. Killalla 50 paikkaa.

Uuden kiltasopimuksen läpikäynnin deadline torstaina 6.10.

Keskusteltiin kiltiksen rätistä.

Hankitaan RWBK:n T150 juhlakonserttiin killalle liput.

Ilmoittaudutaan Radiodiodiin.

Inkubion fuksibileisiin mökämasiina: On hieman epäkunnossa, ei vuokrata.

Keskusteltiin kähmyttävistä viroista.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 11.10. klo 17.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.49.

Jos tulee kysyttävää, niin ota ihmeessä yhteyttä hallitukseen: hallitus@sahkoinsinoorikilta.fi