Hallituksen kuulumiset

10.1.2023

Ilmoitusasiat

Uusi hallitus on voimassa.

Perjantaina on killanvaihto.

Elecyykkä oli maanantaina.

Lauantaina on Visan synttärit.

Nyt on eka oikea kokous.

Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH00/23.

**Sakke Kankaan eroilmoitus **

Sakke Kangas on 4.1.2023 ilmoittanut erostaan Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksesta sekä Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantin virasta liitteen 1 mukaisesti.

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Toimintasuunnitelmaa pistetty liikkeelle ja testamenttia luettu. Huomenna tapaaminen laitossopimuksesta. AYY:n kokoavien toimikuntien jäsenet ilmoitettu.

Rahteeri:

Sihteeri: Emilian kanssa kokoustettu, mutta testamenttia odotellaan vielä. Miniviikkotiedotteisiin saatu pohja. Tarkoitus, että miniviikkikset lähtee pyörimään ensi viikosta eteenpäin IG-storyyn ja killan TG-kanavalle. Eka viikkomaili lähetetty.

Rahastonhoitaja: Budjetin teko aloitettu ja melkein kaikki toimikuntakohtaiset keskustelut käyty.

FTMK: ELECyykkä on 9.1. Kokousteltu budjetista ja muista asioista edeltäjien kanssa (ja myös Villen kanssa tulossa kokous budusta). SIK-KIK Temppelijuoksu tulossa ja FTMK-hommat alkanu pyörimään. Testamenttia odotellessa. Ensi viikolla Talvipäivä. Kokoonpano vähän uudistuu.

HTMK: Tehty budjettia. Kokoustettu ja valmisteltu eläinsitsejä. Testamenttia odotellessa.

HVTMK: Kiltiksen vuosittainen inventaario tehty sekä kokoustettu budjetista ja testamentista Sofian kanssa. Mietitty tulevan vuoden liikuntavuoroja. Ensimmäinen kokous toimikunnan kanssa keskiviikkona.

OPTMK: Halloped valinnat ovat selvillä. Budjetista keskusteltu rahastonhoitajan kanssa. Eka kokous toimikunnan kanssa torstaina.

TPTMK: Perehdytty testamenttiin ja ihmetelty Ilarin kanssa asioita. Sofian kanssa katsottu CLIQ-avainten hallinnointijuttuja. Myös budjettia laadittu ja ensimmäinen toimikunnan tapaaminen olisi tarkoitus järjestää tällä viikolla.

UTMK: Tammiorientaatio meni hienosti, uudet vaihtarit sai haalarit ja vaikuttavat viihtyvän hyvin. Saunomaankin päästiin. Budjetti alustavasti suunniteltu. Tällä viikolla kokoustetaan uuden KvTMK:n kanssa, lauantaina on KvTMK:n järjestämät Practice sitsit, ja kevään tapahtumia sekä vuoden yhteistapahtumia ystävyysjärjestöjen kanssa suunnitellaan.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: ABB kontaktoitu kiltisvierailuun liittyen. Ensimmäiset kesätyöpaikkailmoitukset lisätty killan sivulle. Viime vuosien yhteistyösopimuksia läpi. Vastuu helmikuun radiotekniikkatapahtumasta siirretty 2023 YTMK ja OPTMK, keskusteluja jatkettu. YTMK 0. kokous pidetty joulukuussa, suurin osa toimikunnasta osallistui. Ensimmäinen virallinen kokous suunnitteilla ensi viikolle. Kaikki YTMK toimihenkilöt lisätty toimariryhmään ja kaikki osallistumassa killanvaihtoon. Alustava budjettikeskustelu käyty läpi Villen ja Visan kanssa.

Excumestari: Katsottu Kotimaanpitkän budjettia.

Killan varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023

Puheenjohtaja esitti Pyry Vaaraa killan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023. Pyry Vaara oli käytettävissä tehtävään ja hänet valittiin killan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023.

Hovimestarin 2022 laina

PE: “Sakke Kangas palauttaa vuoden 2022 hovimestarin lainansa täysimääräisenä liitteen 2 mukaisesti. Summa tarkistetaan ja hyväksytään.”

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

Hovimestarin 2023 laina

PE: “Myönnettiin hovimestarin laina hovimestari Roni Valliukselle vuodelle 2023 liitteen 3 mukaisesti.”

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

Hallintoasiat

11.1 Rekisterienhaltijat 11.1.2 Tietosuojapolitiikka ja Tietosuojaselosteet

	Päätettiin siirtää käsiteltäväksi kokoukseen SIKH02/23.

11.2 Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Isra Mekkonen ja Siiri Toivola liitteen 5 mukaisesti killan jäseniksi. 

11.3 Killan CLIQ-avainten myöntämisoikeus

Päätettiin, että kaikilla killan hallituksen jäsenillä on oikeus myöntää CLIQ-avaimia.

11.4 Vujukutsut

Pohjois-pohjalainen osakunta 4.2. Halukkaita ei ollut, laitetaan eteenpäin toimareille.

KY 4.3. Halukkaat: Visa, Ville, Otto

Valittiin Visa ja Ville edustamaan kiltaa.

Kemistikilta 18.2. Halukkaita ei ollut, laitetaan eteenpäin toimareille.

PoTa102 18.2. Koko hallitus osallistuu.

Talousasiat

12.1 Tilinkäyttöoikeudet

Päätetään myöntää 10.1.2023 alkaen Otto Julkuselle ja Ville Lairilalle killan tilin (Nordea 130930-111823) käyttöoikeudet. Lisäksi päätetään poistaa 10.1.2023 alkaen kyseisen tilin käyttöoikeudet Mikko Suhoselta ja Esko Väänäseltä. Päätetään antaa edellä mainitun tilin päätepalveluoikeudet Ville Lairilalle 11.1.2023 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Esko Väänäseltä 10.1.2023 alkaen.

12.2 Pankkikortti

Päätetään myöntää rahastonhoitaja Ville Lairilalle oikeus hankkia pankkikortti 10.1.2023 alkaen killan tiliin (Nordea 130930-111823).

12.3 Nordnet-tilin käyttöoikeudet

Päätettiin valtuuttaa 10.1.2023 alkaen Ville Lairila hallinnoimaan killan Nordnet-tiliä. Lisäksi päätettiin poistaa 10.1.2023 alkaen kyseinen valtuutus Esko Väänäseltä.

12.4 Procountorin käyttöoikeudet

Päätettiin siirtää Procountorin käyttöoikeudet Ville Lairilalle 10.1.2023 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Santeri Huhtalalta ja Esko Väänäseltä, kun tilinpäätös on suoritettu ja hyväksytty.

12.5 Lukkareiden sitsikorvaus

Päätettiin, että maksimissaan neljä lukkaria saa 75% alennuksen sitsien hinnasta.

12.6 Laskujen hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen 6 mukaiset laskut ja raha-anomukset.

12.7 Kulukorvausten hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen 6 mukaiset kulukorvaukset.

12.8 Budjetoinnista keskustelu

Ehdotettiin, että yritetään budjetoida hallituksen Pota-liput niin, että kilta maksaisi puolet kaikkien hallituslaisten illalliskortista. Selvitellään tätä kiltakokouksessa.

Keskusteltiin AYY:n tilavuokrien noususta ja niiden huomioinnista budjetissa.

Budjetin deadline siirtyy. Budjetti käsitellään kokouksessa, joka on alustavasti 27.2.

Keskusteltiin isoryhmien ja kv-isoryhmien budjeteista.

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantin viran haku

Päätettiin, että avataan haku uuden fuksikapteenin rooliin. Hakijan halusta riippuen uusi fuksikapteeni voi tulla mukaan hallitukseen. Jos hän ei halua hallitukseen, jatketaan 12-henkisenä hallituksena ja uusi fuksikapteeni tulee toimihenkilöksi. Pidetään haku auki viikon verran. Haku on avoin haku.

Killan yleisen kokouksen koollekutsuminen

Pyydetään kutsumaan killan yleinen kokous paikalle 26.1. Aiheena on fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantin valinta ja killan hallituksen kokoonpanon muutokset.

Siirryttiin kokoustauolle klo 19.49.

Jatkettiin kokousta klo 20.01.

Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin hallitustyöskentelystä, sen aloittamisesta ja seuraamisesta. Pidetään kehityskeskusteluja myöhemmin. Kiltakysely on tulossa myöhemmin tammikuussa. Kysellään tässä toiveita kiltalaisilta killan toiminnan suhteen. Äänestetään hallitushärpäkkeestä. Deadline on seuraavaa kokousta edeltävänä iltana klo 20. Aaron hoitaa excelin kuntoon.

Ilmoittaudutaan talvipäivään. Kiinnostuneita rastinpitäjiksi olivat Otto, Julia, Aaron ja Juulia.

Hallituksesta ei pääse rastinpitäjiä SIK-KIK temppelijuoksuun.

Keskusteltiin minttukaakaokutsujen päivämäärästä. Sovitaan hallituksen kesken nämä myöhemmin.

Sovittiin SIK-TIK-PT liikuntavuoron jatkamisesta ja Otaniemen lukion varaamisesta ensi syksylle.

Keskusteltiin PoTa-viikon majoituksista ja tiedusteltiin, haluavatko hallituslaiset majoittaa vieraita.

Keskusteltiin uuden ohjaimen hankkimisesta kiltiksen Switchille.

Keskusteltiin kultaisten ansiomerkkien ja proSIK -työryhmät. Valittiin Aaron, Visa ja Otto työryhmiin.

Visa valittiin hallituksen edustajaksi Sklubin edustustoon.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 19.1.2023 klo 18.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.52.