Hallituksen kuulumiset

19.1.2023

Ilmoitusasiat

Kilta on vaihdettu.

Paistettu paprika jakaa mielipiteitä.

Talvipäivä oli.

Kiltakysely on avattu tällä viikolla.

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Fuksikapteenin haku avattu, yhden kiinnostuneen kanssa keskusteltu. Kiltakysely julkaistu ja vastauksia hieman katseltu. Laitossopimus saatiin tehtyä ja sovittu ELEC-puheenjohtajien kanssa kiltiskiertelystä. Talvipäivässä pidettiin rastia. Budjetin tarkistaminen alkuvaiheissa.

Rahteeri:

Sihteeri: Viikkomaili lähetetty. Somevastaavaa infottu IG story-viikkiksistä. Killan webin kanssa tapeltu pitkään mutta hallituksen kuulumiset ja eka pöykky saatu webiin.

Rahastonhoitaja: Ensimmäinen versio killan koko budjetista on valmis, mutta sitä pitää vielä hieman hioa.

FTMK: Kokoustettu ELEC-fuksisitseistä yhdessä ELECin istuvien ja tulevien kippareiden kanssa. Itse tapahtuma ensi viikolla. Talvipäivässä hommia. SIK-KIK Temppelijuoksun iltaohjelma muuttui vähäisen osallistujamäärän takia rennoksi hengailuksi sitsien sijaan. Toimikunnan kokousta ja virkistystä pohdittu yhdessä. Testamenttia odotellessa. Pian valitaan fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti. Yhden kiinnostuneen kanssa keskusteltu.

HTMK: Ensimmäiset sitsit ohi, ja ne meni todella hyvin. Kohta pitääkin jo alkaa suunnittelemaan tulevia tapahtumia. Tommilta kysytty apua killan nettisivujen käytössä. Testamenttia odotellessa.

HVTMK: Toimikunnan ensimmäinen kokous oli viime keskiviikkona. Tennislajikokeilu tulossa tämän kuun lopussa. Ensimmäinen vaelluksen suunnittelukokous oli tämän viikon keskiviikkona.

OPTMK: Toimikunnan 1. kokous oli ja seuraava kokous sovittu helmikuulle. Tapaaminen sovittu koskien maisteriohjelmien tiedotuksesta korkeakoulun ja ELECin opintomestareiden kesken helmikuun alkuun. Laitossopimustapaaminen oli keskiviikkona. Ensimmäinen kiltalounas on maanantaina. Neten kanssa keskusteltu radiotekniikkamessuista.

TPTMK: Toimikunnan kanssa kokoustettu ennen killanvaihtoa ja suunniteltu tulevaa vuotta. Pidetty pajan rastia SIK-KIK-temppelijuoksussa. Luotu käyttäjät toimareille Google workspaceen ja lisätty toimarit sähköpostilistoille/driveen.

UTMK: Toimikunnan ensimmäinen virallinen kokous pidetään juuri ennen hallituksen kokousta, kartoitetaan toimikuntalaisten saatavuutta tulevissa tapahtumissa, ja toimikunnan härpäkkeestä päätetään. Myös AS:n kv-kippareiden kanssa on kokoustettu ja suunniteltu kv-fuksisitsejä. Kv-excursion suunnittelu on aloitettu. Logo toimikunnalle sort of tiedossa.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: YTMK 1. virallinen kokous pidetään 26.1. ABB kiltahuonevierailun käytännöt vahvistettu ja vastuuhommat jaettu vastaavien kesken, sekä ilmoitus lisätty killan sivuille. Useita avoimia kesätyöhakuja lisätty killan sivulle. Radiotekniikkamessujen päiväksi vahvistettu 2.2. ja TUAS-aula varattu, ruokajärjestelyt Fättiksen kanssa hoidettu, ilmoitus tulossa ulos viimeistään tämän viikon lauantaina.

Excumestari: Muratan excu suunniteltu ja tapahtumailmoitus julkaistu.

Hallintoasiat

7.1 Rekisterienhaltijat

7.1.1 Tietosuojapolitiikka ja Tietosuojaselosteet (liitteet 1.1-1.6)

Toimihenkilörekisterin, toimihenkilöksi hakemisen rekisterin, tapahtumien ilmoittautumisrekisterin ja myönnettyjen kunnianosoitusten rekisterin haltijaksi valittiin Tommi Sytelä. Jäsenrekisterin haltijaksi valittiin Ville Lairila.

7.2 Uusien jäsenten hyväksyminen

Uusia jäsenhakemuksia ei ollut.

Talousasiat

8.1 Laskujen hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen 8 mukaiset laskut.

8.2 Kulukorvausten hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen 6 mukaiset kulukorvaukset.

8.3 Yhdenvertaisuusvastaavien sitsikorvaus

Yhdenvertaisuusvastaaville sama korvaus kuin lukkareille. Sovelletaan häirintäyhdyshenkilöihin samoja käytäntöjä kuin lukkareihin.

8.4 NHL23-pelin ostaminen

Änärijaos on on kysynyt, voiko ostaa NHL23 killan piikkiin ja saanut siihen viime hallitukselta hyväksynnän, mutta ei ole ostanut sitä ennen vuoden vaihtoa. Pyydetään Äänrijaos antamaan selvitys ostoksesta ja sen tarpeellisuudesta hallitukselle.

Killan virallisen lipun käyttö Potentiaalin Tasaus 102 -vuosijuhlissa

Päätettiin, että killan virallista lippua voidaan käyttää Potentiaalin Tasaus 102 -vuosijuhlissa.

Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että otetaan käyttöön killan yleinen Google-kalenteri.

Jos toimiston printterin paperit loppuvat, ei käytetä toimistosta löytyvää paksumpaa paperia, koska se on kallista.

Kesäpäivien mahdollisiksi päivämääriksi ehdotettiin seuraavia: 30.6-2.7. , 21-23.7. , 4.-6.8. Nette varaa Rausjärven leirikeskuksen. Valittiin ensisijaiseksi päivämääräksi 21-23.7. Valitaan joku näistä kolmesta hallituksen kesäpäivien päivämääräksi. Varataan lähtökohtaisesti Sportstugan hallituksen kesäpäiville.

Eka virkistäytyminen pidetään 24.1. kokouksen yhteydessä. Ajateltiin, että virkistäytymisiä on kerran kuukaudessa ja jokainen järjestää yhden virkistäytymisen.

Käytiin läpi kiltakyselyn tuloksia parin päivän jälkeen.

Julia hoitaa SIK:in ennakkoliput RWBK:n juhlakonserttiin.

Hallitushärpäke-äänestyksen kolmen parhaan kesken äänestetään uudelleen. Viitan kohtalosta keskustellaan vielä.

Keskusteltiin kipparihaun tilanteesta.

Keskusteltiin vujuista ja kasailuista.

Tamperelaiset olivat kysyneet, miten kulukorvataan PoTa102 lippu. Keskusteltiin tästä.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 24.1.2023 klo 18.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.05.