Hallituksen kuulumiset

24.1.2023

Ilmoitusasiat

Koko hallitus on kerrankin paikalla.

KIKin jäynä ei ollut kiva.

ABB:n munkit oli hyviä.

TEK-vierailu

TEK:in vieraat esittäytyivät ja esittelivät hallitukselle TEK:iä.

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Budjetti katsottiin Villen kanssa jo alustavasti suhteelliseen hyvään kuntoon. Kiltalounas oli maanantaina. Minttukaakaokutsujen kutsut lähetetty. Mietitty killan toimarirooleja ja mahdollista hallituksen täydentämistä. Tavattiin Mikon kanssa Seppo Saastamoinen ja keskusteltiin Sklubin kanssa yhteistyön syventämisestä.

Rahteeri:

Sihteeri: Viikkis meni pieleen. Viikon meemi on se, että en osaa käyttää tietokonetta eikä meemi näkynyt. Ig-storyssa oli virheitä. Valituksia odotellessa. Ens viikolla paremmin.

Rahastonhoitaja: Budjettia hiottu hieman. Vaatii vielä lisää työskentelyä. Kiltiksen Mobilepay QR-koodin päivittäminen aloitettu.

FTMK: Kippariparin valinta aika lailla paketissa, kohta virallistetaan ja sit alkaa perehdytys. ELEC-fuksisitsit ihan kohta, hommat hyvin kasassa sen suhteen. Budjettia hiotaan edeltäjien avulla, paljon puhetta haalareista. Vaihto lähestyy. Testamenttia odotellessa.

HTMK: ELEC-fuksisitsit lähestyvät kovaa vauhtia. Ruoat suurinpiirtein suunniteltu.

HVTMK: Avantouintisaunan ilmo on auki. Jukola-joukkuetta suunniteltu alustavasti. Teekkarispeksin ilmo on myös auki.

OPTMK: Kiltalounas oli maanantaina. Muuten ei uusia kuulumisia.

TPTMK: Teknologiatiimin perehdytys/vuoden aloitus maanantaina. Pajaillat keväällä maanantaisin tiistain sijaan.

UTMK: International-fuksisitsejä suunnitellaan, kokoustetaan asiasta AS:n kanssa keskiviikkona, ilmo alkaa tällä viikolla. Ollaan saamassa TEKiltä rahaa tilavuokriin. Odotellaan edelleen PoTa-kutsuun vastausta Lundista.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: Yhtenäisen hinnaston suunnittelu aloitettu, viime vuosien sopimushintoja tarkasteltu ja pyritty suhteuttamaan nykytilanteeseen. ABB kiltahuonevierailusta tiedotettu killalle ja järjestetty 24.1. Tapahtuma oli onnistunut muutaman haastateltujen kiltalaisten ja ABB edustajiston mukaan. Radiotekniikkamessun ilmoitus ja mainostekstit suunniteltu, laitettu ulos 23.1. Radiotekniikkamessun ilmo meni täyteen 30 minuutissa, neuvottelut paikkojen lisäämisestä avattu yhteyshenkilöiden kanssa.

Excumestari: Kotimaanpitkän päivämäärä lyöty lukkoon Akselin kanssa ja muu suunnittelu aloitetaan tällä viikolla.

Hallintoasiat

Vujukutsut

Apoptoosi 4.3. Ei halukkaita hallituksesta. Laitetaan toimareille eteenpäin.

Talousasiat

10.1 Laskujen hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset laskut.

10.2 Kulukorvausten hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset kulukorvaukset.

Mökämasiinan ja muiden kiltahuoneen tavaroiden lainaaminen

Päätettiin, että mökämasiinaa voidaan lainata toimareille ilmaiseksi killan tapahtumiin tai edustustehtäviin. Muissa tapauksissa lainaaminen maksaa 50€. Lainaamiseen voi saada luvan hallituksen jäseneltä, jolloin tehdään lainasopimus. Lainojen varauskalenterin tekee Tommi.

Päätettiin, että kiltahuoneen tavaroita ei lainata muualle kuin killan omiin tapahtumiin.

Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yhdenvertaisuusvastaavien kanssa mm. killan säännöistä ja arvoista. Keskusteltiin yhdenvertaisuusvastaavien luottamuksellisuudesta ja muista yhdenvertaisuuteen ja yhdenvertaisuusvastaaviin liittyvistä asioista.

Keskusteltiin SIK:n TG-chatista ja siitä, että TG-chat täyttyy usein ilmoituksista. Mietittiin, pitäisikö keskustelua keventää välillä.

Rausjärven leirikeskus on varattu killan kesäpäiviä varten ajankohdalle 4.8.-6.8.

Hallituksen kesäpäivät järjestetään 21.-23.7.

Sovittiin, että hallituslaisten on luettava hallitustestamentti ensi kokoukseen mennessä.

Hallituksen virkistäytyminen järjestetään 27.2.

Keskusteltiin Armatuurin vierailusta, joka on 20.3. ja siitä, mitä heidän kanssa voitaisiin tehdä. Hallituspelikortit käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Sovittiin, että Aaron ja Juulia menevät jakamaan ruusuja publiikkiin.

Zip-collari voitti hallitushärpäkeäänestyksen. Visa vastustaa äänissä tapahtunutta muuntelua.

Sovittiin, että FTMK saa varata kiltiksen käyttöönsä 4.2. kello 8-11.30. Ilmoitetaan tästä SIK:n Telegram-chattiin.

Käydään ensi kokouksessa alumniyhteistyötä ja vapaamuotoisia urakeskusteluja alumnien kanssa mahdollisesti YB ohessa.

Toinen fuksikapteeni on valittu. Vahvistetaan tämä killan yleisessä kokouksessa torstaina.

Keskusteltiin kv-asioista. Kv-sisäänotto kasvaa noin kahdellakymmenellä, minkä vuoksi tarvitaan lisää kv-ISOja.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 31.1. kello 18.30.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.11.