Hopeisen ansiomerkin saajat 2023

Syyssitseillä 28.10. jaettiin hopeisia ansiomerkkejä

Syyssitseillä 28.10. jaettiin hopeisia ansiomerkkejä 15 ansioituneille kiltalaisille. Erittäin suuret onnittelut ansiomerkin saaneille! Ansiomerkit myönnettiin seuraaville henkilöille.

Aleksanteri Vesala

 • Tämä aina avulias kiltalainen lähti toimintaan mukaan jo fuksivuonnaan tuplatoimarina kiltapäiväkerhovastaavaksi sekä toimittajaksi. Samoissa hommissa hän jatkoi myös seuraavana vuonna. Tuorein kiltarooli on ollut lukkarikisälli. Hän on toiminut myös kahdesti ISOna ja tänä vuonna kv-ISOna. Hän on iloisella tekemisellään taannut myös matallamman kynnyksen toiminnan toteutumista killassa. Kyseisen kiltalaisen on voinut bongata myöskin polyteknikkojen orkesterista alttoviulua vinguttaen tai Japaniseuran rastia pitämässä.

Emma Reinikainen

 • Tämä kiltalainen on aina fuksivuodestaan lähtien tuttu näky killan tapahtumissa. Tupsuvuodesta alkaen hän lähti mukaan killan toimintaan ISOna sekä yrityssuhdevastaavana. YTMK:ssa hän on jatkanut hommissa seuraavat kolme peräkkäistä vuotta, osaltaan taaten toimikunnan jatkuvuuden ja ammattimaisuuden. Hän on myös edesauttanut kiltamme kansainvälistä toimintaa KV-ISOna. Tämä kiltalainen on aina menossa mukana hymysuin, sekä vahvistaa olemuksellaan Sähköinsinöörikillan henkeä.

Esko Väänänen

 • Tämä kiltalainen tsemppaa asenteellaan muita, eikä ikinä jätä tarjoamatta apuaan. Hän aloitti vapaaehtoisuransa killassa ISOna, minkä jälkeen tie jatkui hallitukseen rahastonhoitajaksi. Tässä tehtävässä hän osoittikin erityistä ammattitaitoa esimerkiksi suoriutuen kunnialla kiltamme suurimpien vuosijuhlien rahaliikenteen hallinnasta. Hallitusvuoden ollessa hädin tuskin ohi hän hyppäsi jo seuraaviin suuriin saappaisiin killan kv-fuksikapteeniksi, jona hän on ansioitunut yhtä lailla.

Verneri Turkki

 • Tämä henkilö lähti jo fuksina aktiivisesti mukaan aloittaen kiltauransa Hupitoimikunnan jäsenenä. Isäntänä hän on ollut melkoinen ässä juomien sekoittelussa ja osa näistä drinkeistä on jäänyt elämään myös HTMK-vuoden jälkeen. Hän on myös aktiivinen toimija killan kv-puolella ja toiminut ansiokkaasti jo kolmesti kv-ISOna. Tämä henkilö on toiminut myös hyvinvointitoimikunnassa kulttuurivastaavaana, ja järjestänyt useita museovierailuja ja muita kulttuuritapahtumia. Parin opiskeluvuoden sisään on siis mahtunut vaikka minkälaista, erinomaisesti hoidettua pestiä, eikä hänen intonsa kiltahommiin ole vähentynyt. Häneltä saa apua ja vinkkejä, oli roolisi killassa mikä tahansa.

Tommi Oinonen

 • Isännän rooli oli tämän kiltalaisen monipuolisen kiltauran alku. Hyvin hoidetun Hupitoimikunta-vuoden jälkeen hän otti rohkeasti uutta tuulta purjeisiin ja siirtyi yrityssuhdetoimikunnan puolelle. Siellä hän hyppäsi suoraan syvään päähän ja aloitti yrityssuhdemestarin virassa hallituksessa. Tämän jälkeen hän ei suinkaan eläköitynyt, vaan jatkoi killan edun ajamista TEK-yhdyshenkilön roolissa. Tämän lisäksi hän on ehtinyt toimia myös ISOna ja ollut osana Potentiaalin Tasaus 102 -toimikuntaa.

Salla Lyytikäinen

 • Tämä kiltalainen aloitti kiltauransa jo fuksina Hupitoimikunnan riveissä. Kunnialla suoritetun vuoden jälkeen hän päätti siirtyä killan hallitukseen sihteerin tehtäviin. Hallitusvuosi ei jäänyt tämän kiltalaisen viimeiseksi, vaan hänet löysi myös seuraavan vuoden hallituskokoonpanosta, tällä kertaa ISOvastaavan roolista. Hallituspestin ohella hän hoiti PoTa102 -toimikuntatehtävänsä ansiokkaasti. Kahden pitkän hallituskauden jälkeen hän on edelleen jatkanut kiltauraansa Sössön graafikkona ja Fuksitoimikunnassa IsoWanhuksena. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi hänet on päässyt näkemään vuosien mittaan monissa killan reissuissa ja tapahtumissa sekä ISOna, että järjestäjänä aina hymyhuulin.

Emilia Sundholm

 • Tämä positiivisuutta huokuva kiltalainen saa aina muut tuntemaan olonsa tervetulleeksi tapahtumaan kuin tapahtumaan, ja erityisesti kiltahuoneellemme. Kiltahuonevastaavana hän tarttui nopeasti toimeen eikä tyytynyt vain yleisen viihtyvyyden ylläpitämiseen, vaan halusi uudistaa ja kehittää kiltahuonetta sopimaan paremmin kiltalaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Hän on aktiivisesti laajentanut myyntituotteiden valikoimaa kysynnän mukaan ja ottanut myös allergiat ja erityisruokavaliot huomioon. Hänen ansiostaan kiltahuone on aina siisti, järjestelmällinen ja viihtyisä. Yhdessä parinsa kanssa he ovat nostaneet kiltahuoneemme aivan uudelle tasolle.

Nestori Yrjönkoski

 • Tämä kiltalainen on aina valmiina auttamaan kiltaa tilanteessa kuin tilanteessa. Tämän hän todisti jo aloittaessaan toimintansa tuplatoimarina sekä kulttuurivastaavana että toimittajana. Tämän jälkeen hän on jatkanut killan eteen työskentelyä omistautuneesti joka vuosi. Oli se sitten YTMK:ssa yritysyhteistyötä tehostaen, UTMK:ssa ulkosuhdevastaavana, ISOna fukseja opastaen tai kuluvan vuoden ahkerasti ja erityisen ansioituneesti ISOvastaavana fuksien ja ISOjen elämyksiä mahdollistaen.

Mike Männistö

 • Tämä kiltalainen lähti vuosi sitten suurella innostuksella killan toimintaan mukaan ja omaksui kiltahuonevastaavan roolin nopeasti ja luontevasti. Hänen ahkera ja motivoitunut asenne sekä organisaatiokyvyt ovat mahdollistaneet kiltahuoneemme kehityksen loogisemmaksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi. Hänen ansiostaan esimerkiksi myyntituotteiden hintaa uudistetaan ja tarkkaillaan jatkuvasti, ja uudet hyllyt pitävät tuotteet järjestyksessä ja siististi esillä. Yhdessä parinsa kanssa he ovat nostaneet kiltahuoneemme aivan uudelle tasolle.

Melisa Dönmez

 • Tämän aurinkoisen kiltalaisen hymyä ei voi olla huomaamatta. Killan toiminta veti hänet mukaansa heti fuksivuonna, jolloin hän aloitti hupitoimikunnassa emäntänä. Vuoden mittaan halu osallistua killan päätöksentekoon sekä vaikuttaa tapahtumatarjontaan lisääntyi, ja päätyi hän hallitukseen hovineuvoksen rooliin. Työparinsa kanssa hän käytti huomattavaa luovuutta tapahtumatarjonnassa aikana, jolloin perinteisiä suuren yleisön tapahtumia ei voinut järjestää. Yksi hallitusvuosi ei riittänyt tälle superteekkarille, ja halusi hän varmistaa fuksikasvatuksen korkean tason lähtemällä Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksitoimikunnan puheenjohtajaksi. Tämänkin tehtävän hän hoiti parinsa kanssa kunnioitettavalla ja ihailtavalla antaumuksella. Hänen tekemisestään välittyy aito teekkarihenki ja halu päästä kerta toisensa jälkeen parantamaan yhteisöämme, muun muassa olemalla mukana perustamassa uutta SIWa-toimikuntaa. Tämän kiltalaisen panokseen ja tukeen on voinut aina luottaa.

Melina Sundell

 • Tämä kiltalainen on fuksista alkaen ollut aktiivisesti killan tapahtumissa mukana. Hän on tukenut killan toimintaa lähtemällä tupsuvuotena ISOksi ja yrityssuhdevastaavaksi. Killan yrityssuhteiden parissa hän on toiminut tähän päivään asti tuoden vakaata kokemusta ja tuoreita ideoita toimikuntaan. Kyseisen kiltalaisen aktiivisuus ei ole vähentynyt vuosien saatossa edes vaihto-opintojen jälkeen ja hän lähti heti palattuaan edistämään killan kansainvälistä toimintaa KV-ISOn hommissa. Hänet löytää usein kiltahuoneelta mentoroimassa ja avustamassa seuraavia opiskelijasukupolvia.

Heidi Mäkitalo

 • Tämä hyväsydäminen kiltalainen aloitti taipaleensa aktiivisella ISOilulla sekä ulkotoimikuntalaisena. Tästä hän jatkoi opintovastaavaksi, keräten vielä lisää intoa killan toimintaa kohtaan. Aktiivinen ISOilu pysy jatkuvasti tekemisessä mukana, joten päätti hän kehittää toimintaa hallituslaisena ISOvastaavan rooliissa. Kiltamme ISOtoiminta uudistui ansiokkaasti hänen toimikautensa aikana, mutta sekään ei vielä riittänyt. Hallitus kutsui toisenkin vuoden ajaksi. Ulkomestarin tehtävässä hän loi pohjan yhdelle viime aikojen merkittävimmistä uudistuksistamme, tuoden kv-fuksikapteenin toimikuntaansa. Tämä oli alku näillä näkyvin tulevaan kv-toimintamme rakenteelliseen uudistukseen. Hallitustaipaleen jälkeen hänellä oli vielä halua pysyä aktiivisesti killassa ja oli mukana perustamassa uutta SiWa-toimikuntaamme. Kyseinen kiltalainen on esimerkillään muistuttanut huolellisen pohdinnan merkitystä päätöksenteossa ja luonut aina lämpimän tervetullutta ilmapiiriä kiltaan. Häneen jos kehen voi luottaa asiassa kuin asiassa.

Eero Ketonen

 • Tämä kiltalainen aloitti fuksivuonnaan hupitoimikunnassa isäntänä, hoitaen tehtäviään tunnollisesti läpi vuoden. Into tehtäviä kohtaan vain kasvoi vuoden mittaan, ja päätti hän jatkaa hupitoimikunnassa ja päästä yhä tiiviimmin killan toimintaan mukaan hallituslaisena. Hovineuvoksena hänet tunnettiin vahvasta toimikunnan johtamisesta sekä erityisestä antaumuksesta omaa toimikuntaansa kohtaan. Hallitusvuoden jälkeen hän on taannut toiminnan jatkuvuuden kunnioitettavalla omistautumisellaan erittäin haastavista tilanteista huolimatta, osoittaen erityistä kiinnostusta kiltaamme kohtaan. Tämä kiltalainen pitää huolen että hommat hoituvat ja kannustavuudellaan takaa, että jokaisella on kivaa hommia hoitaessaan. Hän on osoittanut ihailtavasti luotettavuutensa ja tarjoaa aina vankumattoman tukensa sitä tarvitseville. Hänen asenteestaan tulee selkeästi ilmi halu kehittää kiltatoimintaamme vielä entisestään.

Iikka Huttu

 • Tämä puujalkavitseistä tunnettu kiltalainen lähti killan toimintaan mukaan reippaasti ISOna. Tämä kiltahuoneelta tuttu höpöttelijä on ehtinyt tehdä vaikka ja mitä, kuten toimia yrityssuhdevastaavana, kv-ISOna ja Sössön toimittajana. Sitsikansa on myös saanut kuunnella monia aasinsiltoja, kun hän toimi lukkarina. Suurimman roolinsa hän on tehnyt toimiessaan killan Opintomestarina ja sen vuoden jälkeenkin intoa riitti pysyä mukana killan toiminnassa. Hän oli perustamassa uutta toimikuntaa SIWaa, jonka myymäläpäällikkönä hän on toiminut tämän vuoden. Tämä kiltalainen totisesti innostaa ja vetää mukaansa vaikka hyvien hommien pariin.

Eveliina Ahonen

 • Tämä kiltalainen on osoittanut alusta asti palavaa intohimoa killan toimintaa kohtaan. Fuksina hän lähti innolla mukaan emännäksi sekä ISOksi. Tämän jälkeen hän on jatkanut uraansa kummankin aihepiirin parissa, ensin Hovimestarina ja myöhemmin Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutanttina. Kahden pitkän hallitusvuoden jälkeen hän on jatkanut toimintaansa kiltapatruunana, vieden samanaikaisesti fuksikapteenin työt maaliin ja luotsaten seuraajiaan rautaisella ammattitaidolla. Fuksikapteenin roolin viimeistelyn ohella hän oli myös aktiivisesti mukana perustamassa killan uusinta toimikuntaa, SiWaa. Tämä kiltalainen innostaa ja kannustaa muita paitsi omalla tekemisellään, mutta myös käytöksellään muita kohtaan. Hänen työskentelyssään käy selkeästi ilmi halu kehittää kiltatoimintaa ja hänen apuunsa voi aina luottaa.