Hallituksen kuulumiset

08.01.2024

Ilmoitusasiat

Vuoden eka kokous!

Akseli käänsi paitansa.

Gillanwaihto on perjantaina.

Elecyykkä tulee. (tule sinäkin)

International-fuksi-party kickstart myös perjantaina!

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Lomaa vietetty, tilinpäätöstä edistetty ja prh:lle tehty ilmoitus uudistuneesta hallitus kokoonpanosta.

Rahteeri:

Sihteeri: Ensimmäinen viikkotiedote tehtynä ja olen saanut hyvät eväät tulevaa vuotta varten. Vielä pitäisi hankkia killan

sometunnukset ja suunnitella kontsaa.

Rahastonhoitaja:

Toimikuntien puheenjohtajien kanssa on käyty budjetit läpi, seuraavaksi alan kasaamaan talousarvioita.

FTMK:

Kandi-puoli: Kaikki on aikalailla selvää ensi viikon ELECyykän suhteen, pidetään vielä viimeinen pikainen kokous

asiasta tiistaina. Ensi vuoden toimikunnan budjetti hoidettu.

KV-puoli: Tammiorientaatioviikko ohi ja se sujui hyvällä mallilla, vuoden budjetointi on hoidettu. ELEC-ENG fuksisitsien

suunnittelu edistynyt.

HTMK: Toimikuntaa perehdytetty drinkki-illan avulla ja SIKxAK-sitsien suunnittelu jatkuu.

HVTMK: Kiltiksen inventaario hoidettu ja kokoustettu toimikunnan kanssa. Toimikunnan budjetti tehty tulevalle

vuodelle. CLIQ-avaimien hallinnointiin saatu ohjeet Tommilta.

OPTMK: Testamentti saatu ja sitä lueskeltu. Budjettia ja kevättä suunniteltu.

TTMK: Edeltäjän kanssa käyty perehdytys läpi ja saatu tunnukset kaikkiin tarvittaviin paikkoihin. Tehty toimikunnalle

budjetti vuodelle 2024. Toimikunnan ensimmäinen kokous tällä viikolla.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: Alustava budjetti tehty vuodelle 2024. Valmisteltu myös ensimmäistä toimikunnan kokousta, mikä

pidetään tiistaina 9.1. Tälle viikolle on myös sovittu ensimmäinen tapaaminen mahdollisen uuden yritysyhteistyön

merkeissä.

Excumestari: Edeltäjien kanssa käyty edellisen vuoden budjetointia läpi. Alustava budjetointi tehty excuille ja

ulkosuhdemenoille. Kotimaanpitkä näillä näkymin ajoitettu välille 7.3. - 11.3. Kotimaanpitkän suunnittelun

ensimmäinen kokous ensimmäisen YTMK kokouksen jälkeen/yhteydessä. Alettu pohtimaan, että kuinka saadaan

ulkomaalaiset PoTa-vieraat majoitettua. Oltu yhteydessä Murataan. Murata excursio siirretty päivältä 24.1. päivälle 25.1.

työntekijän poissaolon vuoksi ja ajankohta vaihdettu välille 14.00-16.00, jotta excursio sotkisi mahdollisimman vähän

ELEC-fuksisitseille osallistuvien aikataulua. PoTa-vieraiden majoituksesta ilmoitettu, jotta saataisiin mahdollisimman

nopeasti majoittajien kanssa asia kuntoon.

Hallintoasiat

Vujukutsut:

Armatuuri 50 v 2.3.2024 Päätettiin välittää Armatuuri 50 v. kutsu eteenpäin toimareille.

KY113 9.3.2024 Päätettiin välittää KY113 kutsu eteenpäin toimareille.

PPO 117 v 3.2.2024 Halukkaat Axel Aurola ja Ville Lairila. Valittiin Axel Aurola ja Ville Lairila edustamaan kiltaa.

Hyväksyttiin liitten 7.1 mukaiset jäsenhakemukset.

Siirrettiin tietosuoja pläjäykset käsiteltäväksi kokoukseen SIKH02/24.

Talousasiat

Siirrytiin kokoustauolle ajassa 18:38.

Jatkettiin kokousta ajassa 18:45.

8.1 Tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin myöntää 8.1.2024 alkaen Alisa Ahoselle killan tilin (Nordea 130930-111823) käyttöoikeudet. Lisäksi päätetään

poistaa 8.1.2024 alkaen kyseisen tilin käyttöoikeudet Otto Julkuselta. Myöskin 8.1.2024 päätetään jatkaa Ville Lairilan

tilin käyttöoikeuksia kyseiselle tilille.

Päätettiin antaa edellä mainitun tilin päätepalveluoikeudet Alisa Ahoselle 8.1.2024 alkaen, sekä poistaa vastaavat

oikeudet Ville Lairilalta 8.1.2024 alkaen.

8.2 Pankkikortti

Päätettiin myöntää hovimestari Axel Aurolalle oikeus hankkia pankkikortti 8.1.2024 alkaen killan tiliin (Nordea 130930-

111823).

8.3 Nordnet-tilin käyttöoikeudet

Päätettiin valtuuttaa 8.1.2024 alkaen Alisa Ahonen hallinnoimaan killan Nordnet-tiliä. Lisäksi päätettiin poistaa 8.1.2024

alkaen kyseinen valtuutus Ville Lairilalta.

8.4 Procountorin käyttöoikeudet

Päätettiin siirtää Procountorin käyttöoikeudet Alisa Ahoselle 8.1.2024 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Santeri

Huhtalalta, Esko Väänäseltä ja Ville Lairilalta, kun tilinpäätös on suoritettu ja hyväksytty.

8.5 Lukkareiden sitsikorvaus

Päätettiin, että maksimissaan neljä lukkaria saa 75% alennuksen sitsien hinnasta.

8.6 Laskut ja kulukorvaukset

Hyväksytään liitteen 8.6 mukaiset laskut ja kulukorvaukset.

Muut esille tulevat asiat

Sovittiin hallitushärpäkkeestä että kaikkien hallituksen jäsenten tulee ehdottaa kolmea uniikkia hallitushärpäkettä ja

antaa lyhyt kuvaus jokaisesta ehdotuksesta ennen seuraavaa kokousta. Ehdotukset tulee olla kirjattuna sihteerin

luomaan dokumenttiin “Hallitushärpäke-ehdotukset”, ennen klo 20.00 kokousta edeltävänä iltana. Muuten tulee

sakkoa.

Talvipäivästä sovittiin, että Ville, Peter, Johannes ja Emma lähtee toteuttamaan rastia.

Minttukaakaokutsujen päivämäärä 1.2.2024

Sovittiin että kultaisten ansiomerkkien ja proSIK -työryhmiin lähtee Johannes, Ville, Mikko ja Peter.

Sklubin hallituksen edustajaksi valittiin Ville.

Tutti ry:n lumenveistokilpailun (26.1.) kutsu siirrettiin eteenpäin toimareille.

Sovittiin killanvaihdossa tehtävä jäynä

Ville lähti ideoimaan taululle.

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 19:47.

Jatketaan kokousta ajassa 19.51.

Keskusteltiin kiltahuoneen siisteyden ylläpitämis strategioista. Sovittiin että otetaan käytäntöön kiltiksen

vakiosiivousvuoro. Vakiosiivousvuoro on jokaisen kuukauden 3. tiistai klo 12:30-13:30 23.1.2024 eteenpäin.

Winter satellite workshop vapaaehtoistyöntekijät

Sovittiin Pete ensi kokoukseen SIKH02/24 sijaissihteeriksi.

Seuraava kokous

Maanantai 15.1.2024 klo 17:00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:27.